Euslot Installi ja mängi
Euslot Installi ja mängi

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtib alates: 10.01.2019

Viimati värskendatud: 10.01.2019

1. ÜLDINE

Andmete kontrollijana on meil juriidiline kohustu hasartmängude eeskirjade kohaselt töödelda mängijate isikuandmeid, et võimaldada neil mängudes osaleda ja pakkuda neile lisateenuseid. See privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid, miks ja kuidas mängijatelt kogume ning kuidas neid kasutame.

Ettevõtte veebileht www.euslot.com (“Kasiino”, “Veebileht”, “Ettevõte”, “Meie”, “Teie”) kuulub ning on juhitav N1 Interactive Ltd. poolt, mis on Malta seaduste alusel asutatud ettevõte registreerimisnumbriga C 81457 ja registreeritud aadressil 206, Wisele House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.

Mängijakonto registreerimisel veebilehel kinnitate oma nõusolekut selle Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ega soovi meile vajalikku isiklikku informatsiooni anda, palun ärge seda veebilehte kasutage.

Kui teil on küsimusi seoses selle Privaatsuspoliitikaga või oma andmete kaitsega, palun võtke ühendust meie Andmekaitseametnikuga aadressil: [email protected]

Pange tähele, et see Privaatsuspoliitika on teie ja Ettevõtte vaheline kokkulepe. Võime käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt muuta. Teeme omalt poolt parima, et teid sellistest muudatustest teavitada, soovitame teil seda privaatsuspoliitikat regulaarselt külastada. Teie jätkuv veebilehe ja/või selle teenuste kasutamine on teiepoolne nõusolek privaatsuspoliitikaga.

*The contents of this page are a product of machine-generated translation. Shall some parts of the contents be incorrect or incomprehensive, please refer to the English version of this page.

2. INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME

Töötleme isikuandmed, mida võime nõuda, need sisaldavad, kuid ei ole piiratud järgmisega:

a) Mistahes informatsiooni, mida meile oma konto registreerimisvormide täitmisel esitate, samuti mistahes muid andmeid, mida edaspidi veebilehe või e-maili kaudu edastate (nt. ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-maili aadress) , telefoninumber);I

b) kui suhtlete meiega veebilehe, e-posti, veebivestluse või muude sidevahendite teel;

c) seoses kogu mängijakonto tehingute ajalooga, olgu selleks siis veebileht või muud sidevahendid;

d) veebilehele sisse logides ja muud sellega seonduvad andmed, sealhulgas liiklusandmed, GeoIP asukoha andmed, brauseri/seadme informatsioon, veebipäevikud, tegevuslogid ja muu meie süsteemis registreeritud liiklusteave;

e) seoses dokumentide ja tõenditega, mida palume mõistlikul moel teie konto kontrollimiseks, deposiitide või väljamaksete töötlemiseks ja pettusevastaste kontrollide teostamiseks (omal algatusel või kohaldatavate õigusaktide kohaselt). Sellised tõendid võivad sisaldada skanneeritud passi koopiat, maksekorraldusi, pangakonto väljavõtteid jne.

f) küsitlustes osalemises või muude kliendihinnangute raames, mida me aeg-ajalt läbi viime.

3. INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME

Töötleme teie poolt kogutud isikuandmeid oma teenuste osutamiseks. Eelkõige kasutame teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

a) Teie panuste ja tehingute töötlemiseks. See sisaldab krediitkaardi ja online-maksesüsteemide kasutamist;

b) pakkumaks Teile mängimise ja muuga seonduvaid abiteenuseid, mida te olete meie veebilehelt ostnud;

c) klienditoe pakkumiseks, näiteks abistamises konto loomisel ja selle haldamisel;

d) vajalike verifitseerimis kontrollide tuvastamine ja läbiviimine;

e) registreerunud mängijate teavitamine meie kampaania pakkumistest või meie valitud äripartnerite kampaania pakkumiste edastamiseks (ainult juhul, kui mängijad on konkreetselt nõus sellist turundusmaterjali vastu võtma);

f) õiguslike kohustuste täitmine, sealhulgas rahapesuvastane võitlus ja terrorismi rahastamise vastane võitlus;

g) tehingute jälgimine ja uurimine pettuste, kuritarvitamise, rahapesu ja muu ebaseadusliku või ebaregulaarse mängutegevuse ennetamiseks;

h) analüüsimaks klientide trende turuuuringute hindamise (uuringutes osalemine pole kohustuslik, võite nendes alati ka mitte osaleda);

i) kogutud andmete uurimine ja statistiline analüüs.

4. MARKETINGI KOMMUNIKATSIOON

Juhul, kui te pole valinud reklaammaterjalide saamisest keeldumist, võime kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie e-maili aadressi ja telefoninumbrit, et teile saata turunduslikke teavitusi toodete, teenuste ja kampaaniate kohta. Need võivad sisaldada infot meie äripartnerite, näiteks kasiinomängude pakkujate toodete ja teenuste kohta.

Kui otsustate loobuda sellisest turundus- ja reklaamimaterjali saamisest, saate seda teha oma mängijakonto seadete at või võttes ühendust meie klienditoega aadressil [email protected].

Lisaks, pange tähele, et nõustudes meilt võistluste auhindade ja võitude saamisega meilt, nõustute ka oma nime ja/või hüüdnime kasutamisega reklaami- ja müügi eesmärkidel ilma täiendava kompensatsioonita, välja arvatud juhul, kui see on keelatud seadusega.

5. ISIKUANDMETE SAAMINE

Me ei kogu teie kohta isikuandmeid ilma teid sellest teavitamata. Siiski võime automaatselt koguda teatud andmeid kohtadest, kus olete selliseid andmeid andnud läbi meie teenuste kasutamise ja suhtluse meiega.

Samuti võime õiguspäraselt saada teatud isikuandmeid online edasimüüjatelt ja teenusepakkujatelt, nagu näiteks ettevõtetelt, mis tegelevad pettuste ennetamisega. Lisaks jätame endale õiguse kasutada tehnilise toe pakkumiseks kolmandate osapoolte teenuseid, et töödelda teie online-tehinguid ja mängu allikate sisu.

Palun mõistke, et meile võidakse anda juurdepääs mistahes informatsioonile, mida te sellistele müüjatele, teenusepakkujatele ja kolmandate osapoolte e-kaubanduse teenuste tarbimisel olete andnud. Võite olla kindlad, et kasutame ja säilitame saadud isikuandmeid vastavalt sätestatud käesolevale privaatsuspoliitikale. Mistahes teie poolt edastatud informatsiooni avalikustatakse väljaspool Ettevõtet kolmandatele isikutele võttes arvesse käesolevat privaatsuspoliitikat, samuti võtame kasutusele kõik sammud tagamaks, et meie poolt sõlmitud kokkulepped kolmandate osapoolte teenusepakkujatega kaitsevad alati teie privaatset informatsiooni.

6. ANDMETE SAAJAD

Me võime edastada informatsiooni, mida olete meile andnud, teistele ettevõtetele meie grupis, samuti äripartneritele. Nende ettevõtete hulka kuuluvad meie peaettevõtted, nende peaettevõtted ja kõiki nende ettevõtete tütarettevõtteid, samuti teisi ettevõtteid, kellega me teeme koostööd ja omame vajalikke lepinguid. Teie andmete töötlemist võib teostada Direx N.V. või mõni teine meie kontserni kuuluv ettevõte, mis võib selliste andmetöötluse vajaduste teostamiseks kasutada kolmandat isikut.

Ettevõtte töötajatel, täpsemalt andmekaitseametnikel, rahapesu eest vastutavatel ametnikel, maksete ja pettusevastaste analüütikute, klienditoe agentide, klienditeeninduse meeskonna liikmetel, VIP-mängijate halduritel ja teistel valitud töötajatel on samuti nende ülesannete täitmiseks ja abi andmiseks juurdepääs teie isikuandmetele.

Meie töötajad, kellel on juurdepääs või kes on seotud mängija isikuandmete töötlemisega, on allkirjastanud konfidentsiaalsusnõusoleku, mis vastab kehtivatele hasartmängu-, andmekaitse- ja eraelu puutumatuse seadustele.

Meil või meie teenusepakkujatel võib olla vaja edastada teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) piirkondi ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, et pakkuda teile meie teenuseid või teha koostööd teenusepakkujate ja andmetöötlejatega. Vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) oleme siiski kohustatud tagama teie isikuandmete kaitse nende edastamiste ajal.

See edastamine võib olla vajalik selleks, et pakkuda teile meie teenuseid, näiteks:

a) Teie panuste ja maksetehingute töötlemine;

b) teile mängude ja muude lisateenuste pakkumine, mida te meie veebisaidilt otsite;

c) Vajalike kontrollide kindlakstegemine ja teostamine;

Selleks, et tagada teie isikuandmete asjakohane kaitsetase kolmandatesse riikidesse edastamise ajal, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni standardseid andmekaitseklausleid. Samuti võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie teabe ja andmete turvaline ning käesoleva privaatsuspoliitika ja kõigi kohaldatavate andmekaitseseaduste kohane töötlemine.

Meie teenuseid kasutades ja meie veebisaidile juurdepääsuga nõustute oma isikuandmete võimaliku edastamisega kolmandatesse riikidesse ja nende kaitsemeetmete rakendamisega. Kui teil on küsimusi või muresid seoses nende edastustega, võtke meiega ühendust.

7. ANDMETE ANDMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Võime avalikustada teie isikuandmeid kui seda nõutakse seaduse, regulatsioonide või muu õigusliku kohtukutse või orderi alusel. Võime avalikustada teie isikuandmeid õigus- või õiguskaitseasutusele, kui arvame, et see on vajalik äriühingu, selle klientide või kolmandate osapoolte seaduslike huvide kaitsmiseks.

Isikuandmeid avalikustatakse kolmandatele osapooltele vaid järgnevate juhtude:

a) Kui seda nõuab seadus;

b) If the Website needs to share data with its payment processors to facilitate payment transactions in accordance with their privacy policies. (In particular, most banking card transactions are processed by Trustly whose privacy policy applies to such transactions. Transactions may also be processed by Bambora or Paysafe );

c) Järgimaks meie juriidilisi ja regulatoorseid kohustusi ja vastutust seoses vastavate litsentsi- ja regulatoorsete asutustega, samuti kõikide teiste kohaldatavate õigusaktide ja muude rakenduvate õigusaktide ja mistahes teiste kohaldatavate regulatsioonidega seoses asutusega teistes jurisdiktsioonides;

d) Kui Ettevõte usub, et avalikustamine on vajalik ettevõtte või mängija turvalisuse või teiste kaitseks, uurides pettusi või reageerides valitsuse taotlusele;

e) Kui meie turunduse pakkujad nõuavad andmeid oma tööde teostamiseks;

f) Mistahes kolmandale osapoolele mängija eelneva nõusolekuga.

Kasutame kolmanda osapoole andmetöötlejaid, et töödelda piiratud kasutusega isikuandmeid meie eest. Sellised teenusepakkujad toetavad Veebilehte, eriti seoses veebilehe, turunduse, analüüsi, veebilehtede parandamise ja e-maili teel saadetavate uudiskirjade saatmisega ja haldamisega.

Me tagame, et isikuandmete ülekanne saajale vastavad rakendatavatele Andmekaitse legislatsioonidele, samad kohustused on andmete töötlejatel agu on ka meil vastava Teenuse lepingu kohaselt.

Meie veebilehed võivad sisaldada ka sotsiaalmeedia funktsioone (nt. “jaga” või “like” nuppe). Selliseid funktsioone pakuvad kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia platvormid nagu näiteks Facebook. Kus andmeid kogutakse sellisel moel, selle töötlust reguleerib vastavate sotsiaalmeedia platvormide privaatsuspoliitika.
Lisaks ülalmainitule võime avalikustada isikuandmeid kui omandame mistahes uusi ettevõtteid. Kui Ettevõte peaks läbima mistahes struktuurilisi muudatusi nagu näiteks ühinemine, teise äriühingu omandamine või osaline omandamine, on kõige tõenäolisem, et klientide isikuandmed lisatakse müügile või ülekandele.Osana oma poliitikast teatame oma mängijaid e-maili teel enne, kui sellised ülekanded isikuandmeid mõjutavad.

Palun pange tähele, et meie sisu võib vastavate viidete pakkumiseks suunata teid kolmandate osapoolte veebilehtedele. Me ei vastuta sellise välise sisu eest, mis võib sisaldada eraldiseisvat privaatsuspoliitikat ja andmetöötluse avalikustamist.

8. ANDMETE VÄLJASTAMINE

Nagu näevad ette meie kasutustingimused võite nii teie, kui Kasiino sulgeda mängukonto mistahes ajal. Pärast konto sulgemist säilitame teie isikuandmed nii kaua, kui seda nõuab seadus. Selliseid andmeid kasutatakse vaid juhul, kui pädevad ametiasutused nõuavad seda seoses finants- ja raamatupidamisarvestuslike dokumentidega, pettuse, rahapesu või muu ebaseadusliku tegevuse uurimise korral.

Võime teie andmetes hoida anonüümseid tuletisi, et parandada oma sisu ja turunduse kommunikatsioone, mis ei sisalda automaatset otsuste tegemist.

Pange tähele, et tänu rahapesuseaduse regulatsioonidele litsentseeritud hasartmängude Euroopa Liidu jurisdiktsioonis on meil kohustus hoida mängijate isikuandmeid, mille nad on edastanud registreerimisel või Mängijakonto operatiivse perioodi jooksul minimaalselt 5 aastat mängija viimasest tehingust või konto sulgemisest. Seega päringud kustutamaks eelnev info enne enne selle perioodi lõppemist ei saa toimuda.

9. TEIE ANDMETE TURVALISUS

Käesolevaga tunnistame, et teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel teie mängijakonto haldamiseks rakenduvad ranged isikuandmete kaitse õigusnormid. Olles pühendunud pakkumaks mängijatele turvalisi teenuseid, samuti võtame kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et kõik meile edastatud info säilib turvaliselt.

Sellest tulenevalt püüame kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust vastavalt parimatele äritavale ja kohaldatavatele eeskirjadele. Olles pühendunud mängijatele turvaliste teenuste pakkumisele ja me võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et tagada, et kõik meile esitatud andmed jääksid ohutuks.

Mängija Kontole saab juurde mängija unikaalse ID ja salasõnaga. Samuti võite üles seada kaheastmelise autentimise, kui täiendava kaitse mitte autoriseeritud konto kasutamise eest. Vastutate oma sisse logimise info konfidentsiaalsena hoidmise eest veendudes, et teistel inimestel puudub sellele juurdepääs.

10. TEIE ÕIGUSED

Andmekaitseseadus annab teile kui andmesubjektile teatud tingimustel teatud õigused. Vastavalt seadusele on teil õigus:

- Taotlege juurdepääsu oma isikuandmetele – see tähendab, et teil on õigus nõuda tasuta koopiat teie kohta säilitatavatest isikuandmetest;

- Taotlege oma isikuandmete parandamist – see tähendab, et kui meie valduses olevad isikuandmed on puudulikud või valed, on teil õigus nõuda nende parandamist. Pidage siiski meeles, et meil võib olla vaja teie taotluse toetuseks tõendeid ja dokumente (nt teie isikut tõendavat dokumenti või aadressi tõendavat dokumenti). Sellest saab keelduda meie juriidiliste kohustuste tõttu;

- Taotlege oma isikuandmete kustutamist – see tähendab, et võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui meil ei ole enam seaduslikku alust nende töötlemise või säilitamise jätkamiseks. Pange tähele, et see õigus ei ole absoluutne – see tähendab, et me ei saa teie taotlust rahuldada, kui oleme seadusest tulenevalt kohustatud andmeid säilitama või kui meil on põhjust, et andmete säilitamine on vajalik meie enda kaitsmiseks. õigusvaidluses;

- vaidlustada oma isikuandmete töötlemist, kui me tugineme oma (või kolmanda isiku) õigustatud huvidele teie andmete töötlemisel ja te tunnete, et teie andmete töötlemine sellisel viisil mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Mõnel juhul võime siiski näidata, et meil on teie andmete töötlemiseks kaalukas seaduslik alus, mis võib olla ülimuslik teie õigustest ja vabadustest. Võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ülalnimetatud ettevõtte õigustatud huvide alusel, võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga;

- taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist – võite paluda meil ajutiselt peatada teie isikuandmete töötlemine ühel järgmistest stsenaariumidest: (a) kui soovite, et me tuvastaksime andmete täpsuse, (b) kui andmete kasutamine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et me neid kustutaksime, (c) kui teil on vaja, et me säilitaksime oma andmeid isegi siis, kui me neid enam ei vaja selleks, et saaksite esitada, esitada või kaitsta juriidilisi nõudeid või (d) kui olete oma andmete kasutamise vastu vaidlustanud, kuid me peame kontrollima, kas meil on nende kasutamiseks ülekaalukas seaduslik põhjus;

- Taotlege oma isikuandmete edastamist (st andmete teisaldatavust) – see tähendab, et võite paluda meil esitada teile teatud andmed, mida me teie kohta töötleme, et saaksite need teisele vastutavale töötlejale edastada. See õigus kehtib ainult andmetele, mis on hangitud automatiseeritud vahenditega, mille kasutamiseks andsite meile algselt nõusoleku või kui kasutasime andmeid teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

- Võtke oma nõusolek igal ajal tagasi, kui tugineme teie nõusolekule andmete töötlemiseks – "Loobumine" või nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie poolt teostatud töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Nõusoleku tagasivõtmine tähendab, et edaspidi ei soovi te enam, et me teie andmeid sellisel viisil töötleme. See tähendab, et te ei tohi enam nõustuda, et me pakume teile teatud teenuseid (nt turundus. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta veebisaidi konto profiili seadete kaudu;

- esitada kaebus järelevalveasutusele;

Eespool selgitatud õiguste kasutamiseks peame võib-olla nõudma teie kohta konkreetset teavet, et aidata meil teie isikut kontrollida. See on turvameede tagamaks, et oleme kindlad, et isik, kellele teie isikuandmeid avaldame, olete tõesti teie.

Anname endast parima, et vastata kõikidele õigustatud päringutele ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Kui teie taotlus on eriti keeruline või kui olete teatud aja jooksul mitu taotlust esitanud, võib see meil veidi kauem aega võtta. Sellisel juhul teavitame teid sellest pikendamisest.

11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Võite meiega alati seoses selle Poliitikaga ühendust võtta:

a) Kinnitades isikuandmete täpsust mille oleme teilt kogunud;

b) Et küsida oma isikuandmete kasutamise korra kohta;

c) Keelata oma andmete edasist kasutamist turunduseesmärkidel;

d) Uuendada või parandada mistahes informatsiooni, mida olete meile edastanud (sellisel juhul peaksite meile tagama tõenduse, mida sellistel puhkudel nõuame). Pange tähele, et valeinformatsiooni andmine on ebaseaduslik ning on teie vastutus kindlustada, et oleme teie andmed alati korrektselt uuendanud.

e) Õigus nõusolekust taganeda. Juhtumite puhul, kus me toetuma teie nõusolekule isikuandmete töötlemisel on teil õigus oma nõusolekust iga hetk taganeda.

Selleks oleme määranud andmekaitse töötaja, kes vastutab vastuste andmise eest mistahes küsimustele seoses selle privaatsuspoliitikaga. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, palun võtke ühendust andmekaitse töötajaga, kes selle privaatsuspoliitika eest vastutab, seda saate teha aadressil [email protected].

Lisaks on teil vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus esitada enda andmete töötlemisega seotud kaebus vastavale järelevalveasutusele, eelkõige saate seda teha liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.

12. KÜPSISTE POLIITIKA

Külastades Veebilehte kogub meie süsteem automaatselt informatsiooni teie külastuse kohta nagu näiteks teie brauseri, IP-aadressi ja viitavate veebilehtede kohta. Selline kollektsioneerimine võib toimuda koostöös platvormi pakkujate ja partneritega. Võime saada üldiseid andmeid demograafilise kasutuse või Veebilehe külastajate andmete kasutamise kohta, Me ei kasuta automaatselt kogutud informatsiooni teie isiku tuvastamiseks ilma täiendava nõusolekuta.

Kõnealuse teabe kogumiseks kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistööriistu. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või seadmesse, kui külastate meie veebilehti. Mõned küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud; teised parandavad teie veebilehe kogemust ja aitavad meil paremat teenust pakkuda. Allpool on toodud küpsiste tüübid ja nende eesmärgid.

Nõutud küpsised: võimaldavad veebilehel navigeerimist ja selle põhilisi funktsioone, nt liikmete ala kasutamist.

Funktsionaalsed küpsised: võimaldavad meil analüüsida teie veebilehe kasutust ja veebilehe vaikuid (nt. teie sessiooni võti, keel või regioon), seega saame neid sätteid salvestada ja pakkuda teile palju personaalsemat kogemust.

Reklaamküpsised: võimaldavad meil tuvastada turundusliku sisu efektiivsust. Neid küpsiseid pakuvad meie partneris, kes jälgivad veebilehe külastusi ja uute mängijate registreerumist reklaamist. Me ei jaga teie isikuandmeid (nagu näiteks nimi või e-mail) oma viidatud partneritele välja arvatud veebilehe poolt otse kogutud andmed nagu näiteks Reklaamküpsised. Siiski teie veebilehe külastus võib olla ühendatud muude isikuandmetega, mis on kogutud teistest allikatest ja teenusepakkujate poolt. hilisem välistöötlus on reguleeritud nende kolmandate isikute pakkujate privaatsuspoliitikate ja eeskirjade poolt.

Lisaks ülalpool mainitule kasutame mitmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, kes seavad sellele veebilehele samuti küpsiseid eesmärgiga võimaldada teile pakutavat teenust. Sellises teenused sisaldavad, kuid pole piiratud abiga aitamaks meil parandada teie kogemust jälgides Veebilehe tegevust, mõõtes selle efektiivsust ja meie turunduskampaaniate efektiivsust.

Enamik online brausereid aktsepteerib küpsised automaatselt. Kui eelistate, siis on võimalik blokeerida mõned või kõik küpsised, kustutada küpsised, mis on juba seadistatud või kohandada oma brauseri sätteid. Siiski soovitame, et te ei blokeeriks ega kustutaks oma küpsiseid, sest see võib piirata meie Veebilehe kasutust.

13. NETENT MÄNGUD

Kui mängite NetEnt poolt arendatud kasiinomänge, rakendub ka NetEnt Privaatsuspoliitika. See privaatsuspoliitika on leitav siit

Mängukogemuse parendamiseks kasutame küpsiseid. Veebilehte kasutades nõustud meie Küpsiste tingimustega Küpsiste tingimustega